Egyesületünkről

Az egyesület arra szerveződött, hogy a Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárok életminőségét programjai, akciói által javítsa. Programjaink elsősorban a gyorsan változó gazdasági, kulturális, technológiai változásokhoz történő sikeres alkalmazkodást hivatottak elősegíteni, amely révén a magánszemélyek, vállalkozók, profit – és nonprofit szervezetek, sikeresen és eséllyel nézhetnek szembe a globalizált világból eredő kihívásokkal, illetve veszélyekkel.
E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség-és vagyonszerzési cél nélküli egyesületi formában teszi.

Az Alkalmazkodó Ember Egyesület bejegyzési dokumentuma 2008

Az Alkalmazkodó Ember Egyesület Alapszabálya

Az Alkalmazkodó Ember Egyesület Alapszabályának módosítása 2010

Az Alkalmazkodó Ember Egyesület Alapszabálya 2017

Az Alkalmazkodó Ember Egyesület változásbejelentési végzése 2017